Tempoh Pengajian:

9 bulan (Pengajian dalam kelas)

Persijilan

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

Objektif Kursus

Peserta akan diberi pendedahan serta kemahiran asas kepada pelajar dalam bidang berkaitan komputer dan dilatih sehinga mahir dalam pengenalan kepada pekakasan komputer, peranan, masalah, teknik memasang, menyelenggaran dan baik pulih sistem komputer dan rangkaian komputer. Selain dari itu Kolej Genius juga turut mendedahkan “ Soft Skill” dan “Hard Skill” seperti kemahiran komunikasi, penyediaan laporan dan kerja berpasukan. Kursus ini juga merangkumi pengajian 30% teori dan 70 Amali.

Kandungan Kursus

 1. Computer System Set-up
 2. Computer System Maintenance
 3. Computer System Repair
 4. Server Installation
 5. Server Maintenance
 6. Computer Network Connectivity Set-up
 7. Mobile Device Configuration

Syarat Kemasukan

 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur antara 15 – 40 tahun
 3. Lepasan Tingkatan 3 atau Tingkatan 4
 4. Ujian Kemasukan utuk umur 15 atau umur 16.

Sesi Kemasukan:

Setiap Feb, Mei Ogos, November