Visi,Misi,Objektif

“Sebagai pusat latihan yang melahirkan generasi belia yang berkemahiran, berpendidikan dan berpandangan jauh untuk memperkembangkan kerjaya selaras dengan perkembangan dunia semasa bagi melahirkan insan yang kreatif dan berdaya saing.”

 1. Mengajar dan melatih belia menjadi modal insan dan berkemahiran.
 2. Melahirkan belia bersifat proaktif, kreatif dan inovatif , membangunkan Jati diri dan berkerjaya dan berwawasan dalam membangunkan diri seimbang dengan pembangunan Negara.
 3. Menjadi pusat holistic dalam semua bidang yang diceburi.
 4. Menjadi pusat sumber dan rujukan dalam bidang berkenaan.
 5. Menjadi sebuah pusat perkembangan kerjaya yang mementingkan pendidikan bagi meningkatkan kemahiran dan potensi diri belia.
 • Memberi peluang dan berhasrat untuk melahirkan belia yang berkemahiran.
 • Melatih dan melahirkan belia yang berdikari, bertanggungjawab, berdedikasi, kreatif dan mahir dalam semua bidang.
 • Mencungkil potensi, krediabiliti dan inovasi belia yang terpendam.
 • Melahirkan belia yang berkebolehan dan berwibawa dalam bidang yang diceburi.
 • Memberi alternatif kepada belia yang kurang berjaya dalam akademik untuk memperkembangkan kerjaya masa depan kearah kerjaya yang lebih baik.
 • Menjadi pusat latihan yang terkenal untuk individu dan belia melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kemahiran ke arah memperkembangkan potensi diri yang lebih optimum.
 • Membantu mereka menjadi seorang yang lebih pakar atau menjadi usahawan yang berjaya.