Tempoh Pengajian:

1 tahun 2 bulan (Kelas)

3 Bulan (Praktikal)

Persijilan

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 IT-020-4:2013 Computer System Administration ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

Objektif Kursus

Objektif Diploma Kemahiran Malaysia dalam bidang Sistem Komputer adalah untuk menjana pelajar yang :-

 • Berpengetahuan dan mahir di dalam bidang komputer.
 • Mahir dalam mengendalikan struktur pelanggan dan pelayan dalam sistem komputer yang merangkumi aspek konfigurasi pelayan, pengurusan rangkaian dan kawalan keselamatan sistem komputer.
 • Mahir dalam pengurusan penyelenggaraan sistem komputer.
 • Berpengetahuan dalam perancangan perolehan dalam bidang sistem komputer dan rangkaian.

Kandungan Kursus

 1. Computer System Set-up
 2. Computer System Maintenance
 3. Computer System Repair
 4. Server Installation
 5. Server Maintenance
 6. Computer Network Connectivity Set-up
 7. Mobile Device Configuration

Syarat Kemasukan

 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur antara 15 – 40 tahun
 3. Lepasan Tingkatan 3 atau Tingkatan 4
 4. Ujian Kemasukan utuk umur 15 atau umur 16.

Kelayakan Akademik:

Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam IT-020-3:2013 Computer System Operation

Teori & Praktikal:

 1. Server Configuration
 2. Computer Network Installation Management
 3. Computer System Security Control
 4. Computer System Maintenance Management
 5. Computer System & Network Procurement

Peluang Kerjaya:

Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi, pelajar boleh mencari peluang pekerjaan seperti:-

 1. Juruteknik Sistem Komputer
 2. Juruteknik Rangkaian Komputer
 3. Computer Specialist
 4. IT Sales Professional